საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღება საზღვარგარეთ

  • სერვისების განვითარების სააგენტოს ონლაინ სერვისის გამოყენებით ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:

2 სამუშო დღის ვადაში
205 ლარი

  • მინდობილი პირის მეშვეობით, სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური:

მე-10 სამუშაო დღე
155 ლარი
მე-5 სამუშაო დღე
205 ლარი

  •  საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის საფასური: 

45 კალენდარული დღის ვადაში
130 აშშ დოლარი

გააზიარე

დატოვე კომენტარი

ADMIN PANEL